Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Caiete III (19691972)
Caiete III (19691972)

Caiete III (19691972)

Emil Cioran
pubblicato da Humanitas

Prezzo online:
8,78

Acest titlu este in limba romana! -- Vreme de cincisprezece ani (19571972), Cioran a umplut treizeci i patru de caiete cu însemnri. Ele au fost gsite dup moartea autorului de Simone Boué, prietena sa de o via, i au fost publicate, în 1997, la Gallimard. Nu avem de-a face cu un jurnal propriu-zis, dei numeroase însemnri sunt datate. Ne gsim mai degrab în faa unui laborator" de încercri pentru cri ulterioare. Oricum, se regsesc în aceste Caiete toate obsesiile i toate imprecaiile lui Cioran, toate furiile i toate regretele sale, exprimate într-un stil a crui exactitate nu e cu nimic mai prejos de aceea pe care o cunoatem din eseuri i aforisme. Câteva personaje" revin frecvent în însemnri: Ionesco, Michaux, Beckett sau Noica îl determin pe acest mizantrop s-i dezvluie nebnuitele resurse de prietenie; altele, anonime sau desemnate doar prin iniiale, îi provoac obinuitele rbufniri de sarcasm. Nu alt voce razbate, aadar, din aceste Caiete, ci modulaiile glasului inconfundabil al ultimului moralist al veacului trecut.

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Filosofia occidentale e Storia della filosofia

Editore Humanitas

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/06/2012

Lingua Italiano

EAN-13 9789735035570

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Caiete III (19691972)"

Caiete III (19691972)
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima