Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Despre lumea aceasta i despre alte lumi
Despre lumea aceasta i despre alte lumi

Despre lumea aceasta i despre alte lumi

C.S. Lewis
pubblicato da Humanitas

Prezzo online:
7,01

Acest titlu este in limba romana! -- C.S. Lewis adun în aceast colecie de eseuri gânduri despre scrierile de ficiune, discutând în special rolul basmelor i al literaturii tiinifico-fantastice i îndreptându-i privirea critic atât asupra unor scriitori precum J.R.R. Tolkien sau George Orwell, cât i asupra dificilei sarcini de a scrie pentru copii. Lewis îi afirm poziia în contrast cu cea a criticilor literari ai vremii lui: s fii fermector atunci când aterni pe hârtie imagini i întâmplri din lumea noastr real sau din alte lumi, închipuite, înseamn s pui în valoare mai întâi de toate Povestea în sine i imaginaia, fr a uita c gusturile copiilor în materie de literatur nu se deosebesc prea mult, la urma urmei, de cele ale oamenilor mari.

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Filosofia: Opere divulgative e generali

Editore Humanitas

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/06/2012

Lingua Italiano

EAN-13 9789735035907

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Despre lumea aceasta i despre alte lumi"

Despre lumea aceasta i despre alte lumi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima