Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Istorie i utopie

Emil Cioran
pubblicato da Humanitas

Prezzo online:
8,78

Acest titlu este in limba romana! -- Profetul meu este Durer. Cu cât meditez la perindarea veacurilor, cu atât m conving c unica imagine capabil s-i dezvluie sensul este aceea a Clreilor Apocalipsei. Timpul nu înainteaz decât strivind sub tvlugul lui mulimile; cei slabi vor pieri, cei tari aijderea, i chiar aceti clrei, în afar de unul. Pentru el, pentru înfricoata lui faim au ptimit i au urlat veacurile. Îl vd crescând la orizont i aud deja gemetele, chiar strigtele noastre. Iar noaptea ce ne va pogorî în oase ne va aduce nu pacea, cum a fcut-o pentru Psalmist, ci groaza. (Emil Cioran)

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Filosofia: Opere divulgative e generali

Editore Humanitas

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/06/2012

Lingua Italiano

EAN-13 9789735035945

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Istorie i utopie"

Istorie i utopie
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima