Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Jurnal esential

Monica Lovinescu
pubblicato da Humanitas

Prezzo online:
10,29

Acest titlu este in limba romana! -- Se întâmpl uneori s nu reciteti o oper clasic decât atunci când apare într-o nou traducere i s constai, din nou, cât de important e cartea pe care o uitasei în raft, i ce bucurie este s-o reiei. Aceast nou traducere este, în cazul de fa, concentrarea celor ase jurnale ale Monici Lovinescu într-unul singur. Impresia la a doua lectur este chiar mai puternic decât la prima, pentru c aceea era rupt, separat, de la un volum la altul, de intervale lungi de timp, pe când aceasta este adunat i ferit de redundane.Monica Lovinescu a fost dintre oamenii privilegiai care au putut ajuta i ale cror cuvinte se transform în fapte. A salvat viei, i prea puini mai par s-i aminteasc de asta. A ocrotit, a vegheat, a ridicat zid de cuvinte în jurul celor care protestau, a cutat cile cele mai eficiente de lupt dreapt. Dac n-a ti c se temea de vorbe mari, a spune c a fost, în felul ei, o eroin, a inut piept, alturi de Virgil Ierunca i de ali doi-trei, unui întreg sistem represiv, aa cum, pe vremuri, câiva oameni aprau o cetate împotriva unei întregi armate, creând impresia c sunt i ei o armat.'' (Ioana PÂRVULESCU)

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Diari, Lettere, Memorie , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Memorie

Editore Humanitas

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/12/2010

Lingua Italiano

EAN-13 9789735028381

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Jurnal esential"

Jurnal esential
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima